/
/

Učebnice češtiny pro neslyšící (2011)

V roce 2011 jsem měla možnost spolupracovat na moderní učebnici češtiny pro neslyšící, která jako jedna z mála učebnic vychází z principu výuky češtiny jako cizího jazyka. Nakreslila jsem průvodkyni učebnicí Sandru, maskotku, která měla i svou živou analogii. Živá Sandra vysvětlovala na přiloženém CD záhady češtiny přímo ve znakovém jazyce.

CÍCHA HRONOVÁ, Anna, ŠTINDLOVÁ, Barbora. Učíme se (nejen) česky : učebnice češtiny pro neslyšící děti. Praha : Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, 2011. ISBN 978-80-87526-02-6.