Ptačí příběh

Ptačí příběh (2007)

Příběh o orlíkovi je myšlen jako metafora o neslyšícím dítěti ve slyšící rodině. Zpracovala ho Irena Čížková pro práci s neslyšícími dětmi v rámci jednoho z projektů České komory tlumočníků znakového jazyka.